آغاز برگزاری نمایش بازسازی واقعه غدیر خم در استان مرکزی از امروز
دبیر ستاد بازسازی واقعه غدیر خم استان مرکزی گفت: برگزاری اولین نمایش بازسازی واقعه غدیر خم استان مرکزی امروز در شهرستان ساوه برگزار خواهد شد.
آغاز برگزاری نمایش بازسازی واقعه غدیر خم در استان مرکزی از امروز
دبیر ستاد بازسازی واقعه غدیر خم استان مرکزی گفت: برگزاری اولین نمایش بازسازی واقعه غدیر خم استان مرکزی امروز در شهرستان ساوه برگزار خواهد شد.
استان قم، میزبان برگزاری دوبرنامه بازسازی واقعه غدیر خم
معاون اجرایی سپاه علی بن ابیطالب(ع) در حاشیه بازدید از این ستاد، از برگزاری دو برنامه بازسازی واقعه غدیر خم در شب در ایام دهه ولایت خبر داد.
برگزاری بازسازی واقعه غدیر در ۵ نقطه از استان یزد
دبیرستاد بازسازی غدیرخم استان یزد از برگزاری بازسازی واقعه غدیر در ۵ نقطه از استان یزد خبر داد.
اجرای نمایش بازسازی واقعه غدیر خم در ۸ نقطه استان کرمانشاه
دبیر ستاد بازسازی غدیر خم استان کرمانشاه از اجرای نمایش بازسازی واقعه غدیر خم در ۸ نقطه استان کرمانشاه خبر داد.
نمایش بازسازی واقعه غدیر خم در «کهکیلویه و بویر احمد» روی صحنه می رود
دبیرستاد بازسازی غدیرخم کهکیلویه و بویر احمد کهکیلویه و بویر احمد گفت: برنامه بازسازی واقعه غدیر امسال فقط در یک شهرستان استان ما برگزار می شود
پیام غدیر، پیام حمایت از ولایت فقیه است
دبیر ستاد بازسازی غدیرخم استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه برنامه نمایشی غدیرخم در این استان به اجرا در خواهد آمد، گفت: پیام غدیر، پیام حمایت از ولایت فقیه است.
استقبال بیش از ۶۵ هزار بازدید کننده استان فارس از برنامه نمایشی غدیرخم
دبیر ستاد بازسازی واقعه غدیر خم در استان اعلام نمودند ؛ این حرکت عظیم با شعار غدیر ضامن استمرار وحدت اسلامی و با هدف انتقال پیام غدیر و ترویج فرهنگ درجامعه برگزار شد .
بازدید بیش ۱۵هزار نفر از مردم ولایتمدار استان قم از مراسم بازسازی غدیرخم
دبیر ستاد بازسازی غدیرخم استان قم از بازدید بیش ۱۵ هزار نفر از مردم ولایتمدار استان قم از مراسم بازسازی غدیرخم خبر داد.
سعی کنیم مسلمان واقعی باشیم و همه چیز در صحبت خلاصه نشود
شهید مصطفی نمازی فرد در وصیت نامه اش می‌نویسد: «سعی کنیم مسلمان واقعی باشیم و همه چیز ما در صحبت خلاصه نشود بلکه با عمل خود نشان‌دهنده عقاید و اعتقادات خود باشیم».
سعی کنیم مسلمان واقعی باشیم و همه چیز در صحبت خلاصه نشود
شهید مصطفی نمازی فرد در وصیت نامه اش می‌نویسد: «سعی کنیم مسلمان واقعی باشیم و همه چیز ما در صحبت خلاصه نشود بلکه با عمل خود نشان‌دهنده عقاید و اعتقادات خود باشیم».
سعی کنیم مسلمان واقعی باشیم و همه چیز در صحبت خلاصه نشود
شهید مصطفی نمازی فرد در وصیت نامه اش می‌نویسد: «سعی کنیم مسلمان واقعی باشیم و همه چیز ما در صحبت خلاصه نشود بلکه با عمل خود نشان‌دهنده عقاید و اعتقادات خود باشیم».
سعی کنیم مسلمان واقعی باشیم و همه چیز در صحبت خلاصه نشود
شهید مصطفی نمازی فرد در وصیت نامه اش می‌نویسد: «سعی کنیم مسلمان واقعی باشیم و همه چیز ما در صحبت خلاصه نشود بلکه با عمل خود نشان‌دهنده عقاید و اعتقادات خود باشیم».
سعی کنیم مسلمان واقعی باشیم و همه چیز در صحبت خلاصه نشود
شهید مصطفی نمازی فرد در وصیت نامه اش می‌نویسد: «سعی کنیم مسلمان واقعی باشیم و همه چیز ما در صحبت خلاصه نشود بلکه با عمل خود نشان‌دهنده عقاید و اعتقادات خود باشیم».
سعی کنیم مسلمان واقعی باشیم و همه چیز در صحبت خلاصه نشود
شهید مصطفی نمازی فرد در وصیت نامه اش می‌نویسد: «سعی کنیم مسلمان واقعی باشیم و همه چیز ما در صحبت خلاصه نشود بلکه با عمل خود نشان‌دهنده عقاید و اعتقادات خود باشیم».
سعی کنیم مسلمان واقعی باشیم و همه چیز در صحبت خلاصه نشود
شهید مصطفی نمازی فرد در وصیت نامه اش می‌نویسد: «سعی کنیم مسلمان واقعی باشیم و همه چیز ما در صحبت خلاصه نشود بلکه با عمل خود نشان‌دهنده عقاید و اعتقادات خود باشیم».
۱
۳
۵
۷
۹
۱۱
۱۳
۱۵

article

شهید مصطفی نمازی فرد در وصیت نامه اش می‌نویسد: «سعی کنیم مسلمان واقعی باشیم و همه چیز ما در صحبت خلاصه نشود بلکه با عمل خود نشان‌دهنده عقاید و اعتقادات خود باشیم».
شهید مصطفی نمازی فرد در وصیت نامه اش می‌نویسد: «سعی کنیم مسلمان واقعی باشیم و همه چیز ما در صحبت خلاصه نشود بلکه با عمل خود نشان‌دهنده عقاید و اعتقادات خود باشیم».
شهید مصطفی نمازی فرد در وصیت نامه اش می‌نویسد: «سعی کنیم مسلمان واقعی باشیم و همه چیز ما در صحبت خلاصه نشود بلکه با عمل خود نشان‌دهنده عقاید و اعتقادات خود باشیم».
شهید مصطفی نمازی فرد در وصیت نامه اش می‌نویسد: «سعی کنیم مسلمان واقعی باشیم و همه چیز ما در صحبت خلاصه نشود بلکه با عمل خود نشان‌دهنده عقاید و اعتقادات خود باشیم».
شهید مصطفی نمازی فرد در وصیت نامه اش می‌نویسد: «سعی کنیم مسلمان واقعی باشیم و همه چیز ما در صحبت خلاصه نشود بلکه با عمل خود نشان‌دهنده عقاید و اعتقادات خود باشیم».

شهید مصطفی  نمازی فرد در وصیت نامه اش می‌نویسد: «سعی کنیم مسلمان واقعی باشیم و همه چیز  ما در  صحبت خلاصه نشود بلکه با عمل  خود  نشان‌دهنده  عقاید و  اعتقادات خود باشیم».